• 0535 106 57 38
  • genelsekreterlik@standartpaletdernegi.org

Ülkemizde, bugün 10 dm³ ile 50 dm³ arasında değişen mukavemete sahip ahşap paletler kullanılmaktadır. Bu paletler, ürünlerin teslim edildiği noktalarda boşa çıktıktan sonra, karışık bir şekilde (farklı tip ve mukavemette) göndericilere iade edilmektedir. İade edilen paletler ile paleti gönderen firmanın beklentileri örtüşmediği için birçok verimsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu verimsizlikler nedeniyle de firmaların ortak “palet kalite paydası” her geçen gün azalmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da, özellikle organize perakendenin malkabul ve sevkiyat süreçlerinde aksamalar, üretici ve tedarikçi tarafında da ilave maliyetler meydana getirmeye başlamıştır. TURPAL, bu sorunun çözümü için, standart bir palet üretilmesi, kullanılması ve iade edilmesinin kontrolü için kurulmuş bir standarttır.