• 0535 106 57 38
  • genelsekreterlik@standartpaletdernegi.org

TURPAL Sisteminin Tedarik Zinciri’ne Faydaları

  • Standart ve yüksek kalite TURPAL paletleri depolama ve İSG risklerini en aza indirir.
  • Sevkiyat ve Mal kabullerde, düşük kalite paletlerin yarattığı ürün hasar riski ve operasyonel verimsizlikler ortadan kalkar.
  • Birim maliyet olarak perakendeci, üretici ve tedarikçiler başta olmak üzere, tüm firmaların eşit şartlarda palet alıp verebileceği daha adil bir sistemi ortaya çıkarır.
  • Operasyonel birim maliyetler daha net ortaya çıkacağı için, servis sağlayıcı firmalar daha rekabetçi bir ortam yaratabilir.
  • Ahşap palet hurdasının azalmasını, paletlerin daha çok kullanılmasını, bunun sonucu olarak da daha az ağaç kesilmesini sağlayarak çevreye karşı duyarlı bir ürün vasfıyla ülkemizin doğal kaynaklarının israfını engeller.