• 0535 106 57 38
  • genelsekreterlik@standartpaletdernegi.org

Sektörel Çözümler

Açıklama Gelecek

Güvenilir

Açıklama Gelecek

Renovasyon

Açıklama Gelecek

Standart Kalite

Açıklama Gelecek

Standart Palet Derneği

Sektörün Başladığı Yer...

Standart Palet

Palet üretimi ve satışına yönelik olarak standartların belirlenebilmesi için T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü nezdinde 22.05.2019 tarihinde 34-253-017 kütük numaralı “Standart Palet Derneği” kurulmuştur.

Derneğimiz tarafından palet üretimine ve satışına ilişkin standartlar belirlenmiş ve bu standartlar 27.11.2019 tarihi itibariyle T.C Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde “Turpal” isimli garanti markası 20. ve 35. Sınıflarda 2019/6947 tescil numarası ile tescil edilmiştir. Turpal garanti markasının tüm hakları Standart Palet Derneği’ne aittir.

Standart Palet Derneği, TURPAL lisansı başvuruları için işlemleri yürütmek, bu lisans alan firmalar için onaylı imalatçı paletçi ve onaylı tadilatçı paletçi listelerini güncellemek ve tedarikçilere sunarak sektöre ve palet havuzuna katkı sağlamayı amaçlamıştır.

TURPAL Sisteminin Tedarik Zincirine Faydaları

Standart ve yüksek kalite TURPAL paletleri depolama ve İSG risklerini en aza indirir.

Sevkiyat ve Mal kabullerde, düşük kalite paletlerin yarattığı ürün hasar riski ve operasyonel verimsizlikler ortadan kalkar.

Operasyonel birim maliyetler daha net ortaya çıkacağı için, servis sağlayıcı firmalar daha rekabetçi bir ortam yaratabilir.

Birim maliyet olarak perakendeci, üretici ve tedarikçiler başta olmak üzere, tüm firmaların eşit şartlarda palet alıp verebileceği daha adil bir sistemi ortaya çıkarır.

Ahşap palet hurdasının azalmasını, paletlerin daha çok kullanılmasını, bunun sonucu olarak da daha az ağaç kesilmesini sağlayarak çevreye karşı duyarlı bir ürün vasfıyla ülkemizin doğal kaynaklarının israfını engeller.

Foto Galeri

TURPAL

TURPAL

TURPAL

TURPAL

TURPAL

TURPAL

Haberler & Duyurular

Haber - 1

Haber açıklaması

Haber - 2

Haber açıklaması

Haber - 3

Haber açıklaması

Üye Firmalar